Huisreglement

Hoeve Coenegrachts

Vakantiewoning

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAKANTIEWONING HOEVE COENEGRACHTS


Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van begeleidingsdieren voor

mensen met een motorische, auditieve of visuele beperking. Dit moet wel vooraf

gemeld worden aan de uitbater.


Het water- en elektriciteitsverbruik zijn in de huurprijs inbegrepen, voor zover dit

over een normaal gebruik gaat.


Er is internet aanwezig in de woning, het gebruik van het internet tijdens de

huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder.

Illegaal downloaden is verboden.


De eindschoonmaak is niet inbegrepen in de prijs.

We verwachten echter wel dat het huis netjes achtergelaten wordt.

Wanneer er extra schoonmaakwerk is zal dit verrekend worden via de waarborg.


In de keuken staat een vaatwasser, de producten hiervoor zijn aanwezig.

In de berging staat een wasmachine , de producten hiervoor zijn aanwezig.

De droogkast is een condensatie en het reservoir dient regelmatig leeggemaakt te worden.


Keukengerei moet gereinigd en ordelijk teruggeplaatst te worden.


De woning mag nooit onderverhuurd worden.


Het betreffende contract is afgesloten voor de vermelde periode. De huurder heeft

geen recht op de vakantiewoning buiten deze periode. De woning mag voor de

gehuurde periode niet doorverhuurd worden aan andere personen.


Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder.


Het huis wordt aangeboden in zuivere staat en dient in die hoedanigheid te worden

verlaten. Bij nalatigheden of vernielingen wordt de kostprijs van de schade

doorgerekend aan de huurder.


Wanneer er bij aankomst iets niet in orde is, verwittigt u onmiddellijk de eigenaar.

Indien u nalaat dit te doen, kan de eigenaar de waarborg achteraf inhouden.


Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid t.o.v. de huurders voor:

Lichamelijke letsels die u overkomen in het huis tijdens uw verblijf.

Materiële schade aan uw bezittingen tijdens het verblijf

Diefstal van uw goederen tijdens het verblijf.

De huurder draagt zorg voor de woning. We zijn een gezinsvriendelijke

vakantiewoning, als het verblijf een gezellig samenzijn is met vrienden of familie

dan zijn jullie van harte welkom. Als het de bedoeling is om een fuif te

houden dan is ons verblijf hiervoor niet geschikt. Wil hiermee rekening houden bij

het boeken. Wij vragen respect op te brengen voor de buurt en de buren niet te

storen met overdreven lawaai.


Er is een gemeentelijk politiereglement van kracht dat nachtlawaai administratief

kan beboeten.


De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de

groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed

nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen.


De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen van

de binneninstallaties, verwarming en dit zonder de toestemming van de huurder.

De eigenaar is gehouden de privacy van de huurder te respecteren.


Gelieve de eigenaar steeds vooraf het uur van aankomst te melden (telefonisch of

via mail, 1 week voor aankomst), om foutieve afspraken te vermijden.


Bij het verlaten van de woning moeten ramen en deuren altijd op slot zijn.


Annulatievoorwaarden: Indien u, van uw boeking afziet, wordt de betaalde

waarborg als vergoeding behouden en hebben de huurders geen recht om dit bedrag

terug op te eisen. Bij annulatie binnen de 21 dagen voor het ingaan van het contract,

wordt de totale som van het verblijf niet teruggestort.


De waarborg wordt teruggestort binnen de 2 weken na uw verblijf, tenzij er

opmerkingen zijn. Alle schade door ons vastgesteld, wordt schriftelijk of per mail

overgemaakt aan de verantwoordelijke van de boeking. Die persoon staat ook in voor

de volledige vergoeding van de schade.


U ontvangt voor aankomst de code van de sleutelkluis , deze bevindt zich rechts van de voordeur.

De sleutel moet bij vertrek terug in de sleutelkluis geplaatst worden.

Bij verlies van de sleutel (veiligheidssleutel) wordt de waarborg van 250 € ingehouden.


INFORMATIE EN ADRESGEGEVENS VAN VERANTWOORDELIJKEN:

Verantwoordelijk voor de uitbating :

Hoeve Coenegrachts

Iers Kruisstraat 78 a

3770 Lafelt-Riemst

Tel: 0496/830244

info@hoevecoenegrachts.be


Contactgegevens Departement internationaal Vlaanderen Bouwdewijnlaan 30-b80

1000 Brussel Tel: 32 (0)2 553 29 50 Fax 32 (0)2 553 29 00 http://iv.vlaanderen.be

Departement Internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die ons de

vergunning voor het uitbaten van de vakantiewoning heeft toegekend en waar

verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de

exploitatie van een vakantiewoning en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden

zijn bij de geschillen waar u als toerist een klacht kan indienen.De trappen, gangen en deuren moet men vrijhouden om zo een snelle en

gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk maken. Binnendeuren die naar

een nooduitgang leiden mogen niet afgesloten of versperd worden.


In het gebouw mag men niet roken. Wordt er buiten toch gerookt, zorg er dan voor

dat de peuken in de asbak terecht komen.


In het gebouw is geen vast telefoontoestel aanwezig. Het is dus aangewezen dat

men een GSM bijheeft. Een lijst met nodige en nuttige nummers ligt in de blauwe kaft.


Het bewaren van vuurwerk in de woning en het ontsteken van vuurwerk rond de

woning is ten strengste verboden.


Kaarsen ontsteken in de woning is niet toegelaten, enkel theelichtjes in de houders

worden toegelaten. De houders voor deze theelichten zijn aanwezig.